Phát triển bản thân

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
695.000₫
Hotline đăng ký

– Câu chuyện người gieo hạt giống: thay đổi tư duy đột phá thành công.
– Cách đặt mục tiêu, bí quyết sức mạnh của niềm tin.
– Cách tái lập trình tiềm thức để được thành công.
– Để có thể đạt được mục tiêu, có được niềm tin, và trở thành con người thu hút được sự thành công, chúng ta cần gì?
– Quy luật của sự xứng đáng.
– Tiền đến như thế nào?
– Cái tôi có vai trò như thế nào trong hành trình phát triển bản thân?
– Thế nào là đam mê?
– Thành công là gì và cách đạt được sự thành công.