Ngôn ngữ cơ thể trong tình cảm

Trạng thái
Chưa đăng ký
Giá
530.000₫
Hotline đăng ký

-Kỹ năng “đọc hiểu” suy nghĩ trong đầu chàng.
-Xác định được đúng mức độ tình cảm của chàng trong mối quan hệ.
-Bí quyết sử dụng sức mạnh phi ngôn ngữ để thu hút chàng.
-Những hành động khi chàng ham muốn quan hệ tình dục.
-7 dấu hiệu cảm xúc trên mặt.
-Cách thể hiện sự từ chối, và hiểu được sự từ chối của người khác.