4.25(4)

Phát triển bản thân

695.000 for 3 months

Mô tả

Nội dung khóa học:
– Câu chuyện người gieo hạt giống: thay đổi tư duy đột phá thành công.
– Cách đặt mục tiêu, bí quyết sức mạnh của niềm tin.
– Cách tái lập trình tiềm thức để được thành công.
– Để có thể đạt được mục tiêu, có được niềm tin, và trở thành con người thu hút được sự thành công, chúng ta cần gì?
– Quy luật của sự xứng đáng.
– Tiền đến như thế nào?
– Cái tôi có vai trò như thế nào trong hành trình phát triển bản thân?
– Thế nào là đam mê?
– Thành công là gì và cách đạt được sự thành công.

Chủ đề chính

5 Bài học

Video

Phát triển bản thân phần 100:34:00
Phát triển bản thân phần 200:31:00
Phát triển bản thân phần 300:35:00
Phát triển bản thân phần 400:35:00
Phát triển bản thân phần 500:29:00

Share

Share:

Chi tiết

  • Level: All Levels
  • Categories: Tuấn Lê
  • Total Lessons: 5
  • Total Enrolled: 2
  • Last Update: 20/06/2021