3.33(3)

Ngôn ngữ cơ thể trong tình cảm

We focus on real-world cases and I present the best techniques that require minimal
530.000 for 3 months

Mô tả

Nội dung khóa học:
-Kỹ năng “đọc hiểu” suy nghĩ trong đầu chàng.
-Xác định được đúng mức độ tình cảm của chàng trong mối quan hệ.
-Bí quyết sử dụng sức mạnh phi ngôn ngữ để thu hút chàng.
-Những hành động khi chàng ham muốn quan hệ tình dục.
-7 dấu hiệu cảm xúc trên mặt.
-Cách thể hiện sự từ chối, và hiểu được sự từ chối của người khác.

Chủ đề chính

3 Bài học

Video

Ngôn ngữ cơ thể phần 100:27:00
Ngôn ngữ cơ thể phần 200:32:00
Ngôn ngữ cơ thể phần 300:25:00

Share

Share:

Chi tiết

  • Level: All Levels
  • Categories: Tuấn Lê
  • Total Lessons: 3
  • Total Enrolled: 1
  • Last Update: 20/06/2021