4.50(2)

Kiểm Soát Cảm Xúc Và Vượt Qua Nỗi Đau

695.000 for 3 months

Mô tả

Nội dung khóa học:
-Làm sao để bớt đau cho một cuộc tình ngang trái?
-Cảm xúc được tạo ra từ đâu?
-Cách người khác đối xử với mình có cấu thành cách mình đối xử với người khác không?
-Làm sao giữ được thăng bằng, không để cảm xúc kiểm soát mình?
-Cơ chế của nỗi đau, thật sự nỗi đau tình cảm từ đâu ra?
-Bài học gì từ câu chuyện người Indian bắt khỉ?
-Cách chế ngự nỗi đau để được thăng bằng.

Chủ đề chính

5 Bài học

Video

Kiếm soát cảm xúc – Vượt qua nỗi đau phần 100:34:00
Kiếm soát cảm xúc – Vượt qua nỗi đau phần 200:36:00
Kiếm soát cảm xúc – Vượt qua nỗi đau phần 300:38:00
Kiếm soát cảm xúc – Vượt qua nỗi đau phần 400:28:00
Kiếm soát cảm xúc – Vượt qua nỗi đau phần 500:28:00

Share

Share:

Chi tiết

  • Level: All Levels
  • Categories: Tuấn Lê
  • Total Lessons: 5
  • Total Enrolled: 2
  • Last Update: 20/06/2021